A la orilla derecha del río Argún

A la orilla derecha del río Argún_Chi Zijian额尔古纳河右岸 [Éěrgǔ’nà hé yòu àn]

Chi Zijian (迟子建, n. 1964)

Traducción de Xu Yingfeng y Fernando Esteban.

Pekín: China Intercontinental Press 五洲传播出版社 [Wuzhou Chuanbo Chubanshe], 2014.

Novela