Breve historia de la novela china

Lu Xun_Breve historia de la novela china《中国小说史略》[Zhōngguó xiǎoshuō shǐ lüè]

Lu Xun (鲁迅, 1881-1936)

Traducción de Rosario Blanco Facal.

Barcelona: Azul, 2001.

Ensayo